XXV. ROŽNOVSKÉ
ALERGOLOGICKO-
IMUNOLOGICKÉ DNY

20.-21. 5. 2022
Úvodní banner + carouselSrdečně Vás zveme do Beskyd na jarní kongres alergologů a imunologů i dalších spřátelených lékařských oborů,  tentokrát na téma akutní alergologie. Tradice letošních již 25. Rožnovských dnů je opravdu velmi dlouhá a díky MUDr. Olze Škopkové i MUDr. Bronislavě Novotné byly poslední roky vyhledávanou odbornou akcí. Svět se bohužel změnil, ale vše hezké by mělo zůstat.  A tak chceme pokračovat v tradici setkávání v krásném prostředí Rožnova pod Radhoštěm včetně večerních diskuzí ve Valašském muzeu v přírodě. Věříme, že diagnostika i zvládání alergických  reakcí včetně anafylaxe je pro praxi nekončící důležité téma. Pozvali jsme odborníky z oborů, jichž se akutní alergické stavy bezprostředně dotýkají. Pozvali jsme zástupce záchranné služby, kteří jsou prvními pomocníky v urgentních stavech včetně alergií. Konečně i odborníci z imunologických laboratoří se s námi podělí o možnosti diagnostiky akutních alergických stavů. Přejeme všem, aby naše setkání konečně proběhlo  bez omezení. 

MUDr. Pavel Macháček


Pořadatel
SOLEN, s. r. o., ve spolupráci s Oddělením alergologie a klinické imunologie FN Ostrava

Odborný garant

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.


Programové zajištění

MUDr. Pavel MacháčekReklamní banner
Za "id:" dosaďte ID banneru, které je uvedeno v tabulce v sekci Bannery.
Pokud má být banner zarovnaný na střed, tak ponechejte: "center: true", pro zarovnání vpravo s textem nastavte: "center: false".


AktualityHlavní téma kongresu

Hlavní téma kongresu

Srdečně Vás zveme na jarní kongres alergologů, imunologů a dalších spřátelených lékařských oborů, tentokrát na téma akutní alergologie.

Novinky v systému akreditace ČLK

Novinky v systému akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavedla nový zautomatizovaný systém připisování kreditů prostřednictvím jednotného vzdělávacího portálu. Pro připsání kreditů absolventům vzdělávací akce je třeba mít k dispozici správné ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud jej neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Novinky - výpis homepage